תחומי מומחיות המשרד


ליווי וייעוץ שוטף למעסיקים

משרדנו מומחה בליווי עסקים ומעסיקים בכל הנוגע לניהול יחסי העבודה בארגון, וחותר למתן מענה כולל ומיטבי למעסיק ולחברה.

אנו מספקים ייעוץ, ליווי משפטי וייצוג בערכאות השונות, החל משלב הקמת העסק וההחלטה על אופן ההתקשרות עם עובדים, ספקים וקבלנים חיצוניים, והכל – בהתאם לחוק ולתקנות הרלוונטיות, ובכל קשת התחומים הקשורים ליחסי עובד – מעביד בארגונים ובחברות, כדלקמן:

 • ניהול משא ומתן הנוגע ליחסי העבודה וניסוח הסכמי שכר, הסכמי עבודה, הסכמי סודיות, הגבלת תחרות והגנה על הקניין הרוחני של המעסיק.
 • הליכי סיום העסקה והסכמי פרישה לעובדים ולבכירים.
 • התקשרויות עם קבלנים חיצוניים לאספקת שירותים מסוגים שונים.
 • יישום חוקי העבודה, החל בהליך קליטת עובד, וכן במהלך יחסי העבודה ובסיומם.
 • אכיפת חוקים המקדמים שיווין, העדפה מתקנת, מניעת הטרדה מינית ומניעת אפליה.
 • תהליכי שינוי ארגוני – רכישות, מיזוגים, רה ארגון וצמצום. ליווי המעסיק בהטמעת השינוי במסגרת יחסי העבודה בתוך הארגון פנימה ולמול גורמים חיצוניים. והכל בכפוף לחוקי העבודה הנהוגים.
 • קבלת היתרים מיוחדים מגורמים ממשלתיים, כגון: הממונה על חוק עבודת נשים, הממונה על יחסי העבודה במשרד הכלכלה והמסחר, היתרי עבודה ממשרד הפנים וכיוב’.
 • ייצוג בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ ובערכאות נוספות בקשר עם יחסי העבודה.

ליווי, יעוץ וייצוג עובדים

משרדנו מלווה, מייעץ ומייצג עובדים החל משלב המשא ומתן על תנאי העבודה ואילך, בתחומים הבאים:

 • בשלב הקבלה לעבודה – ליווי וייעוץ בבחינת הסכם העבודה והמשא ומתן על תנאי העבודה.
 • במהלך יחסי העבודה – בסוגיות המתעוררות במהלך ההעסקה, בקשר עם שינויים המתבצעים בתנאי ההעסקה והאופן בו הם נעשים.
 • בבירורים משמעתיים או בשימוע לפני פיטורים.
 • ליווי, ייעוץ וייצוג בפני גורמים ממשלתיים, וכמובן ייצוג בערכאות המשפטיות השונות, לרבות תביעות בבית המשפט המחוזי ובמוסד לביטוח לאומי בקשר עם חדלות פירעון המעסיק.
 • ייצוג עובדות ועובדים בסוגיות של אפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות, חוק עבודת נשים, החוק למניעת הטרדה מינית, חוק חושפי שחיתויות ועוד

ככלל, ליווי עובד בכל הנוגע למערך יחסי העבודה, יכול להיעשות מאחורי הקלעים או בחזית. הבחירה תיעשה תמיד בשיתוף הלקוח, והאפשרויות יבחנו בהתאם למקרה, לצורך ולנסיבות.
בכל מקרה, המטרה המרכזית והחשובה מכל היא מתן מענה מיטבי בהתאם לנסיבות הלקוח ולצרכיו הייחודים.


משא ומתן, התקשרויות והסכמים

ייעוץ, הדרכה וליווי מעסיק/עובד בקשר למשא ומתן על זכויות עבודה.
עריכת הסכמי עבודה, בין אם מדובר ביחסי עבודה הכפופים להסכם קיבוצי, לחוזה אישי או לכל צורת התקשרות שהיא, מחייבים רגישות גבוהה, דיסקרטיות מלאה, נקיטת אסטרטגיה מתאימה ובקיאות מלאה בחוק.

משרדנו ערוך ללוות מעסיקים ועובדים בכל שלבי ההתקשרות החוזית, לרבות המשא ומתן המקדים, ניסוח הסכמי עבודה, הסכמי סודיות, אי תחרות, הגנה על קניין רוחני, הסכמי פרישה/סיום יחסי עבודה וכיוב’.

כמו כן אנו מלווים ארגונים בהתקשרות עם ספקי שירות וקבלנים חיצוניים, לרבות חברות כוח אדם, חברות השמה וכיוב’.