ייפוי כח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו, במקרה ויהפוך בלתי כשיר או מוגבל, פיסית או קוגניטיבית, באופן זמני או קבוע.

באמצעות מסמך זה אדם, בעודו כשיר, יכול לקבוע מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו ולקבוע הנחיות מטעמו כיצד ינוהלו ענייניו על ידי האדם שבחר.

ניתן לקבוע הנחיות לעניין ניהול העניינים האישיים, הרכושיים והרפואיים – כולם או חלקם.

ייפוי כוח מתמשך לעומת האלטרנטיבות הקיימות

בניגוד לאפשרות של מינוי אפוטרופוס, שבו רצונו של האדם מופקע ממנו והוא מנוהל על ידי האפוטרופוס הממונה עליו. יפוי כוח מתמשך מאפשר ניהול עניינו של האדם תוך שיתופו ככל האפשר, ובכל מקרה בהתאם לרצונו כפי שהוגדר ופורט במסמך בעת הכנתו.

עבור מי ניתן לערוך יפוי כוח מתמשך

כל אדם בגיר, מעל גיל 18, אשר מסוגל לבטא את רצונו בעצמו. וזה כולל אנשים המאובחנים כמוגבלים שכלית, אנשים שאובחנו כלוקים בדמנציה או אלצהיימר ומצויים בשלבים ההתחלתיים של המחלה וכן אנשים מוגבלים פיסית  – והכל כל עוד המדובר באנשים המסוגלים להביע את רצונם בבירור וללא השפעה זרה.

מתי ניתן לערוך יפוי כוח מתמשך

בכל זמן החל מגיל 18 ואילך. מומלץ במיוחד לאנשים העומדים בפני התערבות רפואית העשויה להשפיע, גם זמנית, על כושרם הפיסי או הקוגניטיבי, והם צופים כי ידרשו לסיוע של אדם נוסף בניהול ענייניהם. לבני הגיל השלישי, לאנשים שאובחנו במחלות העתידות לפגוע בכושרם באופן זמני, קבוע או מתמשך. להורים לילדים קטנים אשר רוצים לקבוע את האופן בו יגדלו ילדיהם היה והם יאבדו את כושרם מכל סיבה שהיא, לבגירים העומדים בפני גיוס או לפני טיול אתגרי ועוד.

למי פונים לצורך עריכת יפוי הכוח

לעורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים. רשימת עורכי הדין המוסמכים קיימת באתר משרד המשפטים. ייפוי כוח מתמשך לעניינים הרפואיים בלבד ניתן לעשות גם אצל רופא המשפחה.

עריכת הייפוי יכולה להיעשות במשרדי עורך הדין או במקום מגוריו של הלקוח, בין אם זה ביתו או המוסד בו הוא שוהה. הגשת המסמך נעשית בצורה מקוונת על ידי עורך הדין המוסמך, והמקור מופקד במשרד המשפטים.

כיצד ומתי מפעילים את ייפוי הכוח

ברגע שאדם הופך לא כשיר, גם אם באופן זמני, האדם שמונה על ידו יודיע על כך למשרד המשפטים. להודעה יש לצרף אישור רפואי (ומסמכים נוספים ככל שמצויין ביפוי הכוח). עם קבלתם מוכנס יפוי הכוח לתוקפו ולמיופה ניתנת הרשאה לפעול בשם ועבור הממנה. באותה דרך יכול האדם עצמו, עם חזרתו לכושר, להוציא את יפוי הכוח מפעולה בעצמו בהודעה מתאימה למשרד המשפטים.

לכמה זמן תקף יפוי הכוח המתמשך

מרגע הפקדת המסמך במשרד המשפטים, כל עוד לא מופקד מסמך חדש/מעודכן ועד ל- 90 יום לאחר פטירת האדם הממנה תקף יפוי הכוח וניתן להכניסו ולהוציאו מכלל שימוש מספר פעמים ככל שנדרש.

עריכת כל אחד מהמסמכים המפורטים לעיל יכול ותיעשה בידי עורך דין, אשר עבר הכשרה והוסמך לכך על יש משרד האפוטרופוס הכללי.
עו”ד אסתי בנג’מן-בלזר הוסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך במרץ 2017 וצברה מאז ניסיון רב בעריכת מסמכים אלו.