בודק שכר מוסמך

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה משנת 2012, קובע מנגנון לאכיפת חוקי העבודה הקיימים.

בחוק מוסדר הליך מנהלי אחיד, המאפשר להטיל על כל מעסיק עיצומים כספיים (קנסות) בגין הפרה של חוקי העבודה.

החוק מטיל אחריות אישית על מנכ”ל החברה, ומחייבת אותו לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של חוקי העבודה על ידי החברה.

החוק קובע שגם מעסיקים המזמינים שירותים קבלניים (בניקיון או אבטחה) אינם פטורים מאחריות אזרחית, פלילית או מנהלית. וכי הם חייבים לוודא כי קבלן השירותים, עמו התקשרו, מקיים את הוראות חוקי העבודה.

בשנים האחרונות מדינת ישראל גיבשה מדיניות של אפס סובלנות בכל הנוגע להפרות המפורטות בחוק.

בעקבות כך, נוצר הליך מנהלי קצר ופשוט, שמעניק למפקח משרד העבודה סמכות מלאה להטיל על מעסיקים עיצומים כספיים של עשרות ומאות אלפי שקלים, על פי החלטתו בלבד, וללא צורך בצו או הליך בבית משפט.

 

קיבלתם דרישה ממפקח משרד עבודה לקבלת מידע על עובדיך?

הוטלו עליך קנסות בגין הפרת חוקי העבודה ?

מומלץ להקדים ולהעזר בשירותיו של בודק שכר מוסמך.

 

אסתי בנג’מן – בלזר, עו”ד ונוטריון,  עוסקת בתחום דיני העבודה למעלה מעשור. ומשמשת גם כחשבת שכר ובודקת שכר מוסמכת.

 

שכירת שירותיו של בודק שכר מוסמך מסייעת להיערך מבעוד מועד, חוסכת זמן ובירוקרטיה ומצמצמת ואף מונעת הטלת קנסות.

בודק שכר מבצע בדיקות תקופתיות בחברה, בעסק או בארגון ומוודא שקיימת התאמה בין תנאי העבודה ושכר העובדים, לבין משפט העבודה.

תוצאות הבדיקה ניתנות בחוות דעת המאשרת תקינות. ומסייעת למנוע הטלת עיצומים מבעוד מועד ו/או עשויה לצמצם עיצום כספי לאחר שכבר הוטלו, ככל שניתן יהיה לאשר כי ההפרות תוקנו.